Zpět

Zahraniční mise pořádané HK ČR

Hospodářská komora ČR  pomáhá českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informuje je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporuje vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí, umožňuje jim účast na nejrůznějších mezinárodních akcích určených pro malé a střední podnikatele. Zapojuje se rovněž do programů pro malé a střední firmy v rámci EU. Organizuje kulaté stoly a semináře pro podnikatele. Zde se dočtete více o zahraničních aktivitách a misích.