Střední
podnikatelský
stav

Co je dobré pro nás, je dobré i pro tuto zem.

COVID – informace užitečné pro podnikatele

Bližší informace naleznete v aktualitách.

T-PROFI

Odborná soutěž Talenty pro firmy je tradiční akcí Hospodářské komory České republiky ve spolupráci se Středním podnikatelským stavem, z.s.  a zaměřuje se na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi. Více se dočtete v aktualitách.

Naše aktivity

Lobby

Pod heslem „Co je dobré pro nás, je dobré i pro tuto zemi“ se snažíme přispět k rozvoji, prosperitě a stabilitě středního podnikání v České republice. K tomu směřují všechny naše aktivity.

Více

Lobby

Významnou měrou se podílíme na podpoře podnikatelského prostředí v České republice. LOBBY STŘEDNÍHO STAVU je projekt na podporu a rozvoj středního podnikatelského stavu. Střední firmy jsou oproti velkým nadnárodním korporacím moc malé, aby si přímo vyjednávaly individuální podmínky s vládou této země, a zároveň jsou velké na to, aby požívaly stejných výhod a podpory jako živnostníci. Proto je naší snahou tyto subjekty propojovat, jejich problémy, požadavky a zájmy prosazovat a hájit před politickou reprezentací a státními orgány.

Již tradiční aktivitou pořádanou v rámci LOBBY středního stavu jsou KULATÉ STOLY STŘEDNÍHO STAVU, které si v uplynulých letech získali mezi středními podnikateli velkou oblibu. Kulaté stoly jsou pořádány v jednotlivých regionech ČR a slouží jako platforma, na které mají podnikatelé jedinečnou možnost diskutovat a prosazovat společné zájmy týkající aktuálních témat a potřeb středního stavu. Pozvání na Kulaté stoly středního stavu tradičně přijímají odborníci z finančního sektoru, ekonomičtí a finanční analytici, představitelé Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a za státní správu se jich zúčastňují hejtmani stejně jako představitelé důležitých institucí z jednotlivých krajů.

Exportér roku

Letos vyhlašujeme 23. ročník soutěže Exportér roku. Již od roku 1994 každoročně oceňujeme nejlepší české exportéry v různých kategoriích.

Více

Vzdělávání

Velmi nás trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků a neuspokojivý stav praktického vzdělávání v ČR. Proto pod heslem „Praxe do firem“ nyní pracujeme na „Kvalifikačním modelu vzdělávání.

Více

Vzdělávání

Na základních principech Kvalifikačního modelu vzdělávání jsme se shodli s dalšími partnery, jako je Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Sdružení automobilového průmyslu. Nyní jednotlivé kroky vyjednáváme s ministerstvy a politickou reprezentací. Informace k tomuto modelu najdete zde.

Dotýká se Vás bezprostředně jeden z těchto problémů? Pomozte nám to změnit! Posílejte nám Vaše připomínky a náměty stejně jako pozitivní příklady a zkušenosti k těmto tématům.

Aktuality

Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (15.10.2020)

Vážení kolegové, s radostí si vás dovoluji informovat o tom, že díky našemu společnému tlaku vláda vyhověla řadě požadavků...
číst více »

COVID - informace užitečné pro podnikatele

Aktuální informace HK ČR pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 Důležité odkazy: Vyhlášení nouzového stavu...
číst více »

T-PROFI odborná soutěž

Odborná soutěž Talenty pro firmy je tradiční akcí Hospodářské komory České republiky ve spolupráci se...
číst více »

Projekt Zachraň práci!

Máte zaměstnance, pro které dočasně nemáte pracovní uplatnění? Chybí vám momentálně zaměstnanci? Jednou z možností je uplatnění §43a...
číst více »

PODEJTO ZA MĚ

Ne všichni, především živnostníci, mají zřízeny datové schránky pro online vyřízení potřebných náležitostí vůči státu....
číst více »

Aktuality HK ČR v jednání o dopadech vládních opatření na podnikatele

MPO posílí program COVID o 10 mld. Kč z operačních programů. Peníze budou směřovat...
číst více »

HK ČR nabízí bezplatné odpovědi podnikatelům, kteří potřebují poradit s podnikáním v souvislosti s COVID-19.

HK ČR spustila nový systém na zodpovídání dotazů podnikatelů. Nový systém urychlí a zefektivní procesy...
číst více »

Zahraniční mise pořádané HK ČR

Hospodářská komora ČR  pomáhá českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informuje...
číst více »

Kontakt

RNDr. Zdeněk Somr předseda Středního podnikatelského stavu, z.s.

email: info@strednistav.cz

Střední podnikatelský stav, z.s. Palackého třída 223/5,
288 02 Nymburk
tel: 734 510 844
email: stepanova@strednistav.cz
IČO: 70907901
DIČ: CZ 70907901