Zpět

T-PROFI odborná soutěž

Odborná soutěž Talenty pro firmy je tradiční akcí Hospodářské komory České republiky ve spolupráci se Středním podnikatelským stavem, z.s. se zaměřuje na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi.

KONCEPTEM odborné soutěže je prohlubování základních praktických dovedností, nezbytných pro úspěšné uplatnění v profesní praxi. Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby, coby nejsilnějšího a nejrozšířenějšího odvětví národního hospodářství České republiky s širokým spektrem navazujících a přímo spolupracujících subdodavatelských subjektů, ovlivňujících strukturu pracovního trhu. HK ČR vychází z opakovaných výzev svých členů, apelujících na hrozbu kumulovaného úbytku nastupující i zkušené pracovní síly, ale zejména ztrátu kvalifikovaných odborníků z praxe, s často unikátními znalostmi a zkušenostmi.

CÍLE

 

PRONCIPY ODBORNÉ SOUTĚŽĚ

 

CÍLOVÉ SKUPINY AKCE