Zpět
LISTOPAD 2014

Vzdělávací fórum v Praze

Střední podnikatelský stav a Sdružení automobilového průmyslu Vás zvou na VZDĚLÁVACÍ FÓRUM 2014 – „PRAXE DO FIREM“
„Má být kvalifikace nedílnou součástí počátečního vzdělávání?“

Akce se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Fórum bude zaměřeno na odbornou debatu o současných problémech primárního i dalšího vzdělávání v České republice. Na vzdělávacím fóru přislíbili svou účast ministři školství a průmyslu stejně jako další přední odborníci na vzdělávání u nás.

Dotýká se Vás bezprostředně nějakým způsobem problematika vzdělávání? Máte zájem se k těmto problémům osobně vyjádřit?

Kontaktujte nás na stepanova@strednistav.cz

TZ_VzděávacíFórum-6.11.2014