Zpět

Co je PES? (Právní ekonomický systém pro podnikatele)

Je to projekt HK ČR o přehledu všech povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu s uvedením případných sankcí za jejich nesplnění. Právě PES je prvním krokem na cestě k odstranění administrativní zátěže tuzemských podnikatelů a živnostníků. Každá velká firma i nejmenší živnostník si díky tomuto projektu budou moci snadno a rychle na jednom místě ověřit všechny povinnosti, které se týkají právě jejich odvětví a profese. Podpořte tento projekt i Vy.