Zpět
JARO 2015

Kulaté stoly středního stavu

Na jaře tohoto roku se opět v několika regionech po celé České republice uskuteční již tradiční Kulaté stoly středního stavu. Na těchto setkáních budou moci zástupci z řad středních podnikatelů diskutovat aktuální témata klíčová pro rozvoj podnikatelského prostřední u nás.Vystoupí zde celá řada odborníků z oblasti podpory podnikání a státní a veřejné správy a další zajímavé osobnosti. Máte zájem na uspořádání Kulatého stolu středního stavu ve vašem regionu, chcete být v předstihu informování o místech a datech konání těchto setkání? 


Kontaktujte nás na stepanova@strednistav.cz